برای چهاردهمین بار:جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی-سنتی

با انتشار گزیده‌ای از فراخوان جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی، چهاردهمین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی سنتی مردادماه سال 88 همزمان با ایام شعبانیه در پنج بخش برگزار می‌شود. ..

برای چهاردهمین بار

جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی-سنتی سال آینده برگزار می‌شود

خبرگزاری فارس: با انتشار گزیده‌ای از فراخوان جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی، چهاردهمین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی سنتی مردادماه سال 88 همزمان با ایام شعبانیه در پنج بخش برگزار می‌شود.

سومین روز جشنواره‌ی تئاتر آیینی سنتی نمایش (مضحکه) اردبیل

 

به گزارش خبرنگار فارس، چهاردهمین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی سنتی به منظور بازیابی آیین‌های ارزشمند ملی و مذهبی و اشاعه زمینه‌های مناسب پژوهشی در بررسی ریشه‌های نمایشی ایرانی و سایر ملل اواخر مردادماه سال 88 و هم‌زمان با ایام شعبانیه در پنج بخش نمایش‌های صحنه‌ای، مجالس شبیه‌خوانی، آیین‌ها و بازی‌های نمایشی، نمایش‌های بین‌الملل و همایش بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی برگزار خواهد می‌شود.

چهارمین روز سیزدهمین جشنواره‌ تئاتر آیینی سنتی نمایش رام کردن زن سرکش (ساری)


براساس اعلام گزیده‌ای از فراخوان جشنواره چهاردهم نمایش‌های آیینی سنتی در بخش صحنه‌ای، در سه بخش ویژه، مرور و نمونه‌سازی برگزار می‌شود که بخش ویژه اختصاص به نمایش‌های موضوعی پیرامون مثنوی مولانا، شاهنامه و هزارو‌یک‌شب دارد، بخش مرور و بخش نمونه‌سازی که شامل آثاری که با بهره‌گیری از اشکال گوناگون نمایش‌های سنتی توسط اساتید و هنرمندان پیشکسوت تولید می‌شود.
همچنین در بخش مجالس شبیه‌خوانی نیز مجالس غریب تعزیه به ویژه مجالسی که در جشنواره‌های پیشین اجرا نشده‌اند در نظر گرفته می‌شود و در بخش‌ آیین‌ها و بازی‌های نمایشی نیز مجالس ناشناخته و نمایش‌های آیینی مورد نظر خواهد بود. در بخش همایش بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی نیز از استادان و پژوهشگران دعوت به عمل می‌آید.

سومین روز جشنواره‌ی تئاتر آیینی سنتی نمایش (مضحکه) اردبیل


در شرایط فراخوان متون آمده است که متون یا هرنوع دیگر از تقاضاهای حضور جشنواره باید بتواند به شکلی تازه ریشه‌های غنی آیین‌های سنتی را به زبان امروز تبدیل کرده و قابلیت اجرایی شایسته و عالی داشته باشد. همچنین نمایش‌های متقاضی نباید در جشنواره‌های دیگر شرکت کرده باشند.