صحنه باقیمانده‌ای از سریال «روزگار قریب» تصویربرداری می‌شود

صحنه باقیمانده‌ای از سریال «روزگار قریب» تصویربرداری می‌شود
هنرکده: در حالی ‌که 26 قسمت از سریال «روزگار قریب» از تلویزیون پخش شده است، صحنه‌ای باقیمانده از این سریال طی این روزها در حال تصویربرداری است. گروه سازنده سریال «روزگار قریب» به سرپرستی کیانوش عیاری، چهارشنبه (16 مردادماه) عازم شهر رامسر شدند تا صحنه‌‌های باقیمانده از این سریال را که قرار است، دوشنبه هفته آینده در قلب قسمت بیست‌وهفتم به روی آنتن برود، تصویربرداری کنند...

بعد از پخش 26 قسمت سریال، با حضور مهدی هاشمی و آفرین عبیسی در رامسر:
صحنه باقیمانده‌ای از سریال «روزگار قریب» تصویربرداری می‌شود
صحنه باقیمانده‌ای از سریال «روزگار قریب» تصویربرداری می‌شود

هنرکده: در حالی ‌که 26 قسمت از سریال «روزگار قریب» از تلویزیون پخش شده است، صحنه‌ای باقیمانده از این سریال طی این روزها در حال تصویربرداری است. گروه سازنده سریال «روزگار قریب» به سرپرستی کیانوش عیاری، چهارشنبه (16 مردادماه) عازم شهر رامسر شدند تا صحنه‌‌های باقیمانده از این سریال را که قرار است، دوشنبه هفته آینده در قلب قسمت بیست‌وهفتم به روی آنتن برود، تصویربرداری کنند.
این صحنه که به حضور دکتر قریب در کنگره‌های علمی اختصاص دارد، با حضور مهدی هاشمی و آفرین عبیسی تصویربرداری می‌شود. حوادث این صحنه به سال 1345 برمی‌گردد و لوکیشن آن یکی از روستا‌های اطراف رامسر خواهد بود. و اما در حالی‌ 6 قسمت از سریال «روزگار قریب» باقیمانده است که تدوین این مجموعه تاریخی توسط کیانوش عیاری همچنان ادامه دارد.